Доповнення до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки

У зв’язку з уведенням в дію від 01.01.2016 р. Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та від 01.09.2016 р. технічного регламенту (ТР) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (Постанова КМУ №94 від 13.01.2016 р.) усі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) поділяються на:

  • ЗВТ, що використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;
  • ЗВТ, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології.
Знак законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

ЗВТ, які використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, повинні:

  • проходити оцінку відповідності за відповідним ТР,
  • вноситися до реєстру затверджених типів ЗВТ (таблиця 1),
  • мати сертифікат перевірки типу, сертифікат відповідності, Декларацію відповідності цьому ТР,
  • маркуватися знаком законодавчо регульованого ЗВТ (рисунок 1).

Під час експлуатації ЗР ЗВТ підлягають періодичній повірці.

Сертифікат перевірки типу видається за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

Регулярне оновлення Реєстру законодавчо регульованих ЗВТ здійснює ДП «Укрметртестстандарт».

Публікуємо зміни та доповнення до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки станом на 25.11.2019. До його переліку вносяться усі типи ЗВТ, які можуть використовуватися в різних видах вимірювань (таблиця 1).

Доповнення до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки станом на 25.11.2019
Доповнення до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки станом на 25.11.2019