Перевірки у сфері метрології 2020. Кого та що перевірятимуть?

Якщо підприємство провадить діяльність зі здійснення контролю безпеки умов праці та допустилося порушень правил повірки ЗВТ, воно сумарно має 72 бали (41 за вид діяльності та 31 – за наявність порушень) і потрапляє до категорії високого ступеня ризику.

До компетенції Держпродспоживслужби належить здійснення метрологічного нагляду, під час якого перевірці підлягають засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі – ЗВТ), та кількість фасованого товару в упаковках.

Як і решта контролюючих органів, Держпродспоживслужба проводить планові перевірки відповідно до затвердженого та оприлюдненого на сайті інспекційного порталу річного плану (у 2020 році планується перевірка 680 підприємств у сфері метрологічної діяльності).

Об’єкт перевірки

Під час проведення метрологічного нагляду перевірці підлягають:

 • стан та дотримання правил застосування ЗВТ;
 • додержання вимог до періодичної повірки ЗВТ;
 • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації ЗВТ.

Нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду у разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їхнього розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.

Періодичність проведення перевірок

Періодичність проведення перевірок у сфері метрології визначається відповідно до критеріїв ризику.

Критерії ризику від провадження діяльності у сфері метрології визначені у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках» від 06.03.2019 № 185.

Два критерії ризику від провадження діяльності у сфері метрології:

 • вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;
 • наявність порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, які виявлені за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх трьох років, що передують плановому

Відповідно до зазначених критеріїв існують високий, середній та незначний ступені ризику (таблиця 1).

Періодичність перевірок за ступенями ризику
Таблиця 1. Періодичність перевірок за ступенями ризику

Ступінь ризику визначається сумою балів, нарахованих згідно з критеріями ризику (cхема 2).

Підприємства із високим ступенем ризику (від 0 до 41 балів):

Підприємства із високим ступенем ризику (від 0 до 41 балів):

 • підприємства у сфері забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян
 • здійснення контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів
 • здійснення контролю стану навколишнього природного середовища
 • здійснення контролю безпеки умов праці
 • здійснення контролю безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів

 Факт провадження вищенаведених видів діяльності дорівнює 41 балу, а високий ступінь ризику перебуває в інтервалі 41–100 балів.

Найнижча кількість балів, відповідно, нараховується підприємствам, які провадять діяльність із продажу фасованих товарів в упаковках, – лише 10.

Що стосується критерію наявності порушень, виявлених під час проведення попередніх перевірок, то за всі порушення нараховується однакова кількість балів – 31.

Види порушень, виявлених протягом проведення попередніх перевірок:

 • порушення вимог щодо випуску з ремонту та видачі на прокат засобів вимірювальної техніки
 • порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки
 • фальсифікація засобів вимірювання
 • порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
 • невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду

Таким чином, якщо підприємство провадить діяльність зі здійснення контролю безпеки умов праці та допустилося порушень правил повірки ЗВТ, воно сумарно має 72 бали (41 за вид діяльності та 31 – за наявність порушень) і потрапляє до категорії високого ступеня ризику.

Відповідно, планові перевірки на цьому підприємстві проводяться раз на два роки.

Водночас не слід забувати про позапланові перевірки, які не залежать від планових і можуть бути проведені неодноразово в одному календарному році.

Відповідальність

Коментар експерта

Для «законослухняних» підприємств, що протягом останніх шести (для підприємств середнього ступеня ризику) або десяти років (для підприємств незначного ступеня ризику) не допустилися суттєвих порушень вимог законодавства, законом передбачено приємний бонус – наступна перевірка здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

У випадку виявлення порушень під час перевірки перевіряльники згідно з наданими їм повноваженнями можуть суттєво заблокувати діяльність підприємства (схема 4).

Повноваження перевіряльників підприємств:

Адміністративні штрафи незначні: від 51 до 510 грн.

За фальсифікацію засобів вимірювання сума штрафу коливається у межах від 340 до 1700 грн.

Підсумовуючи викладене, радимо ознайомитися з річним планом Держпродспоживслужби на 2020 рік та у випадку включення вашого підприємства до нього привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.