Вимоги до оформлення результатів повірки ЗВТ, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології


Надсилайте запитання до наших експертів на електронну адресу редакції redaktor@techmedia.com.ua

Які вимоги висуваються до оформлення на підприємстві результатів повірки ЗВТ, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології?

Оформлення результатів повірки здійснюється на підставі протоколу повірки, до якого заносять результати зовнішнього огляду, опробовування та результати експериментальних досліджень із метою перевірки відповідності ЗВТ до встановлених вимог (максимально допустимої похибки або класу точності). Методика повірки містить певні вимоги до оформлення її результатів.

Вимоги до оформлення результатів повірки:

  • форма протоколу повірки
  • необхідність оформлення свідоцтва про повірку та/або застосування повірочного тавра, та/або пломбування ЗВТ для захисту від доступу до вимірювального механізму

У разі проведення повірки ЗВТ, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології, для власних потреб підприємства можуть бути встановлені особисті вимоги до оформлення повірки таких ЗВТ.
Результати можуть вноситися до журналу або картки обліку ЗВТ. При цьому протокол можна не оформлювати або оформлювати у спрощеному вигляді.

Коментар експерта

Враховуючи можливість коригування міжповірочного інтервалу ЗВТ, записи доцільно вести таким чином, аби можна було простежити тенденцію зміни похибки конкретного ЗВТ під час його експлуатації.