Застосування цільової невизначеності вимірювання під час оцінювання відповідності

Для виконання норм ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності калібрувальних та випробувальних лабораторій» щодо прийняття рішення про відповідність специфікації або стандарту лабораторія повинна задокументувати правило прийняття рішення з урахуванням рівня ризику (наприклад, помилкове прийняття та помилкове відхилення, статистичні припущення), пов’язаного з ним, і далі застосувати це правило.

Стаття відкрита для передплатників