Доповнення до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки

Функціонування засобів вимірювальної техніки регулюються двома основними нормативними документами – Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII та Технічним регламентом (ТР) законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженим Постановою КМУ від 13.01.2016 № 94.

Стаття відкрита для передплатників