Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві

Гармонізація національних вимог до міжнародних: користь і шкода для практичної метрології
№ 01 / 2020, січень
Внутрішній контроль якості у випробувальній лабораторії підприємства
№ 01 / 2020, січень
Проведення міжлабораторних порівнянь для доказу компетентності лабораторії
№ 01 / 2020, січень
Міжкалібрувальний інтервал засобів вимірювальної техніки, що застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології
№ 01 / 2020, січень
Визначення придатності вимірювального обладнання до застосування
№ 01 / 2020, січень
Повірка чи калібрування
№ 02 / 2020, квітень
Зразок журналу обліку технологічної документації
№ 02 / 2020, квітень
Дії власника підприємства у випадку ліквідації лабораторії, призупиненні/скасуванні атестації акредитації
№ 02 / 2020, квітень
Повірка приладу, придбаного без декларації про відповідність
№ 02 / 2020, квітень
Розмежування манометрів
№ 02 / 2020, квітень
Алгоритм організації ефективної системи менеджементу якості у лабораторії
№ 02 / 2020, квітень
Неузгодженості практичного застосування законодавства метрологічної сфери: дієві поради та коментарі
№ 02 / 2020, квітень
Поводження із засобами вимірювальної техніки: покрокова інструкція
№ 02 / 2020, квітень
Вимоги до оформлення результатів повірки ЗВТ, що використовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології
№ 04 / 2019, жовтень
Налагодження, регулювання і ремонт ЗВТ підприємства: рекомендовані правила та супровідна документація
№ 04 / 2019, жовтень