Про електронний журнал «Метрологія підприємства»

Рік заснування 2018 рік
УДК 006.91+681.12+681.2](477)(051.034)
Періодичність раз на 2 місяці
Засновник ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», м. Київ
Редакційна рада Шеф-редактор Марина Бурдейна, головний редактор Марія Солодка, рецензенти: Ольга Малецька, Олег Новосьолов
Цільова аудиторія Виробничо-практичний журнал для організації роботи вимірювальних підрозділів та лабораторій на підприємствах. Видання орієнтоване на головних метрологів, співробітників метрологічних служб підприємств, головних технологів, керівників і працівників випробувальних та вимірювальних лабораторій
Умови прийняття статей  До розгляду приймаються статті, надіслані на електронну пошту редакції yakist@techmedia.com.ua, які раніше не були опубліковані в інших виданнях та відповідають за змістом тематиці журналу і виконані на високому професійному рівні.
Мова публікацій – українська.

Матеріал має містити відомості про автора, заголовок, вріз та висновок.

За бажанням можна додавати графіки, рисунки, фото тощо.

Весь ілюстративний матеріал має бути належної якості, подається окремими файлами.

Фото автора надавати обов’язково. Після розгляду редакційною радою автор отримує підтвердження від редакції про прийняття статті до публікації.

Редакція залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати і відхиляти статті. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу можливий лише з дозволу редакції.

Практичні авторські матеріали публікуються у виданні на безоплатній основі. Розміщення профільної реклами здійснюється за додаткову плату  
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №5357 від 02.06.2017
Формат: електронний (вебсайт)
Адреса видавця: 02094, м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 40