Чи потрібно калібрувати аквадистилятори та холодильне устаткування?

Із листа до редакції:

«Чи правомірно та на яких підставах вимагається здійснення калібрування аквадистиляторів та холодильного устаткування, якщо ці пристрої з технічної точки зору не належать до вимірювального обладнання?»

Пропонуємо до уваги читачів відповіді двох експертів на надіслане запитання.

Іван Чижик

начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення вимірювань та виробничих процесів ДП «Укрметтестстандарт»

На даний час єдиним нормативним документом, який регламентує вимоги до виконання вимірювань, є ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Згідно з визначенням, наведеним в ISO 10012:2005, вимірювальне обладнання – це вимірювальний прилад, програмний засіб, еталон одиниці фізичної величини, стандартний зразок або допоміжні прилади чи їхня комбінація, необхідні для виконання процесу вимірювання.

Виходячи з цього визначення, необхідно розподіляти обладнання на вимірювальне та допоміжне.

Аквадистилятори призначені для виробництва дистильованої води і безпосередньо у процесі вимірювання участі не беруть. Тому вони не належать до вимірювального обладнання і метрологічному підтверджуванню не підлягають.

Щодо холодильного устаткування – все вирішує методика вимірювань та засоби її реалізації.

  1. Якщо це устаткування призначене тільки для зберігання речовин, матеріалів тощо, і у випадку, коли методикою вимірювань не регламентовані вимоги до операцій, під час яких контролюються температурні режими, то таке устаткування також не бере участі у процесі вимірювань і метрологічному підтверджуванню не підлягає.
  2. Якщо методика вимірювань однозначно регламентує вимоги до температурних режимів (наприклад, підготовка зразків або випробування на морозостійкість, розділення на фракції тощо), мають пріоритетне значення застосовувані засоби.

Засоби, що підлягають метрологічному підтвердженню: 

  1. Якщо температуру можна проконтролювати із застосуванням термометрів, то саме вони є вимірювальним обладнанням, що підлягає метрологічному підтверджуванню.
  2. Якщо холодильне обладнання забезпечене власними пристроями для встановлення та регулювання температури або зчитування показів (кліматичні, морозильні камери тощо), то таке обладнання є вимірювальним, воно підлягає метрологічному підтверджуванню

Марина Москаленко

кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії метрології України

Слово «калібрування» має декілька значень

 Яким буває (на що поширюється поняття «калібрування») «калібрувати»:
  • калібрування плодів
  • калібрування насіння
  • калібрування у прокатному виробництві
  • калібрування засобів вимірювальної техніки

Термін «калібрування» під час застосування у сфері метрологічної діяльності наділене виключно значенням, наведеним у Міжнародному словнику з метрології та Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

«Калібрування – сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу».

Керуючись визначенням, можна зробити висновок, що під час проведення калібрування обов’язково необхідно застосування еталона.

Тлумачення терміна «еталон» міститься у Міжнародному словнику з метрології та Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Ним є реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння.

Еталони використовуються виключно для проведення повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки як дійсне значення виміряної величини з метою визначення (або контролю) похибки засобу вимірювальної техніки.

Що стосується аквадистиляторів та холодильного устаткування, то їх не можна розглядати як засіб вимірювальної техніки, тому що вони не застосовуються для проведення вимірювань (одержання кількісного значення вимірюваної величини) та не мають метрологічних характеристик (діапазон вимірювань та похибка вимірювань тощо). Отже, калібруванню вони не підлягають.

Для підтвердження придатності випробувального обладнання, яке має точнісні характеристики, застосовувалася процедура атестації згідно з ГОСТ 24555-81. На цей час стандарт скасовано. Однак міжнародний стандарт ISO/IEC 17025:2017 вимагає проведення перевірки усього застосовуваного обладнання перед уведенням його в експлуатацію.

Тому випробувальне та допоміжне обладнання обов’язково повинне перевірятися для встановлення його придатності до застосування.

Коментар експерта

Вимога калібрування аквадистиляторів та холодильного устаткування марна як із технічної, так і законодавчої позицій. Ті, хто її висувають, мають уважно перечитати вимоги міжнародних стандартів щодо калібрування вимірювального обладнання.