Міжнародні промислові стандарти: огляд останніх новацій

  • Опубліковано стандарт, що допоможе оцінити вогнестійкі пиломатеріали
  • Оновлено стандарт на оцінку шумового забруднення у приміщенні
  • Очікується новий стандарт для оцінки мікробіологічного впливу на бетон
  • Анонсовано стандарт на ефективність очищення резервуарів для пестицидів

Стандарт ASTM для шкіряної промисловості

Організація ASTM International оприлюднила новий стандарт, що допоможе у визначенні лужності олій, які застосовуються при набиванні шкіряних виробів. Документ отримав назву ASTM D8284-19 «Стандартний метод випробувань для визначення загальної лужності сульфатованих і сульфованих олій та жирів».

Загальна лужність – хімічний вимір здатності води протидіяти зміні рН. Цей параметр також відомий як буферна здатність води. Цей показник дозволяє визначити концентрацію лужних речовин, що містяться у сульфованих і сульфатованих оліях і жирах.

Контроль загальної лужності допомагає підтримувати певний рівень pH шкіри, завдяки чому шкіра лишається м’якою та має довший строк служби. Окрім цього, за допомогою контролю лужності можна уникнути надто високого рівня pH, який викликає незворотні пошкодження шкіри.

Стандарт призначений для виробників і дистриб’юторів набивних компонентів для шкіряної промисловості та лабораторій шкіряних заводів.

Стандарт ASTM D8223 допоможе оцінити вогнестійкі пиломатеріали

ASTM International розробила стандарт, що допоможе краще захищати дерев’яні конструкції від пожежі. Документ невдовзі буде опубліковано під назвою ASTM D8223 «Нова практика стандартної оцінки ламінованих пиломатеріалів зі шпону, обробленого вогнезахисними засобами».

Пиломатеріали зі шпону дедалі частіше використовуються у будівництві, зокрема для оздоблення зовнішніх стін. Будівельні норми вимагають, аби такі матеріали були вогнестійкими.

Автори ASTM D8223 зазначають, що новий документ розглядає практику тестування пиломатеріалів на предмет вогнестійкості як у нормальних зовнішніх умовах, так і в умовах тривалого впливу високої температури.

Оновлено стандарт на оцінку шумового забруднення у приміщенні

Оцінити шумове забруднення допоможе новий добровільний стандарт ANSI/ASA S12.2-2019 «Критерії оцінки шуму в приміщенні», розроблений Американським національним інститутом стандартизації (ANSI) та Американським акустичним товариством. 

Документ надає рекомендації щодо того, як визначити, чи досягає рівень шуму (звукового забруднення) встановленого нормами ліміту, і чи відповідає він допустимим частотним характеристикам шуму.

Описано три методи оцінки шуму в приміщенні.

Три основні методи оцінки шуму в приміщенні за стандартом  ANSI/ASA S12.2-2019:

  1. метод обстеження – заснований на оцінці рівня звукового тиску, що вимірюється за шкалою «А» шумоміра за певні проміжки часу
  2. інженерний метод – використовує нормовані криві шумності
  3. метод оцінки низькочастотного флюктуючого (непостійного) шуму – також із використанням нормованих кривих шумності у приміщенні

Окрім цього, стандарт містить допоміжний набір нормованих кривих шумності для оцінки вібрацій і шумів.

ANSI/ASA S12.2-2019 є оновленою версією стандарту від 2008 року. Серед змін – уточнені значення критеріїв шуму для деяких просторів.

Керівництво з оцінки мікробіологічного впливу на бетон

Незабаром побачить світ ще одна новинка від ASTM – стандарт, присвячений проблемі мікробіологічної корозії бетонних виробів.

У документі під назвою ASTM C1894 «Стандартне керівництво щодо мікробіологічної корозії бетонних виробів» буде описанометоди випробувань для визначення впливу сірчаної кислоти біогенного походження на бетонні вироби та визначення опору бетону такому впливу.

Автори стандарту також зазначають, що в доповнення до нього буде видано ще два документи, присвячені окремим методам випробувань, наведеним в ASTM C1894.

Очікується, що новий стандарт виявиться корисним для виробників бетонних виробів і сумішей, розробників специфікацій і постачальників цієї продукції.

Анонсовано стандарт на ефективність очищення резервуарів для пестицидів

Один із підкомітетів ASTM International створює цільову групу для розробки нового стандарту для обладнання з очищення резервуарів оприскувачів, які використовуються в сільському господарстві для розпилення пестицидів.

Планується, що новий стандарт ASTM міститиме стандартний метод випробувань очищувачів резервуарів на предмет їхньої ефективності.

Автори проєкту зазначають, що в наш час досить поширеною є ситуація, коли різні види пестицидних сумішей послідовно розпилюються на посіви сільськогосподарських культур з одних і тих самих резервуарів, викликаючи ризик перехресного забруднення. Очищувачі резервуарів покликані знизити ризик такого забруднення, проте, наразі немає стандартів, які б регулювали ефективність використання тих чи інших очищувачів. 

Стандарт на ефективне очищення медичного обладнання

ASTM International підтримує серію стандартів, що регулюють оцінку ефективності процедур очищення медичних виробів. Нещодавно було затверджено стандарт ASTM F3208-2018 «Стандартне керівництво з відбору тестових речовин для перевірки методів очищення багаторазових медичних приладів».

Стандарт ASTM F3208-2018допоможе правильно обрати та застосувати тестові речовини, які імітують забруднення медичних приладів. У підсумку це сприятиме ретельнішому та надійнішому очищенню медичних приладів багаторазового використання перед обслуговуванням чергового пацієнта.

Цільовою авдиторією нового стандарту стануть виробники медичних приладів, випробувальні лабораторії, регуляторні органи та співробітники медичних закладів.

Новий стандарт допоможе відновити пошкоджені водопровідні мережі

У найближчих планах організації ASTM International – публікація стандарту ASTM WK69438 «Нова практика відновлення водопровідних мереж з використанням деформованих труб з поліетилену високої щільності». Він дозволить відновлювати пошкоджені або зношені водопровідні мережі шляхом встановлення попередньо деформованих труб.

В основі нової технології лежить використання деформованих труб із поліетилену високої щільності у формі літер U або C. Такі труби вставляються до водопровідної мережі і розширюються під тиском пари та повітря до появи круглої форми перетину, створюючи нову конструкційну трубу всередині існуючої пошкодженої труби. Це дозволить створювати трубопроводи без стиків та витоків.

ASTM WK69438 призначений для інженерів, фахівців у галузі водопостачання та працівників регулюючих органів.

Стандарти, що допомагають забезпечити ефективне вимірювання рівня радону в будівлях

З метою надання всім зацікавленим сторонам практичних вказівок щодо забезпечення належної якості робіт при вимірюванні концентрації радону Американська асоціація вчених і технологів, які спеціалізуються на вивченні цього радіоактивного хімічного елемента періодичної системи (American Association of Radon Scientists and Technologists; AARST), розробила новий стандарт AARST MS-QA-2019 «Забезпечення якості систем вимірювання радону».

Стандарт AARST MS-QA-2019 дозволяє визначати якість систем, призначених для кількісної оцінки концентрації радіоактивного газу під назвою радон.

Він призначений для кваліфікованих фахівців і співробітників лабораторій. Дані, отримані цими експертами, можуть слугувати підставою для проведення процедур зі зниження рівня концентрації радону.

Оскільки добровільний стандарт AARST MS-QA-2019 можна використовувати для проведення досліджень всередині житлових приміщень і будівель, експлуатація яких жодним чином не пов'язана з обігом радіоактивних матеріалів, він застосується до широкого спектру пристроїв вимірювання концентрації радону.

Сфери, в яких може бути використано стандарт AARST MS-QA-2019:

  • системи безперервного моніторингу рівня радону (Continuous Radon Monitor; CRM)
  • пристрої адсорбції на деревному вугіллі (гамма-спектрометрія і рідинно-сцинтиляційні методи)
  • різні методи польових випробувань і детекторів треків альфа-частинок (Alpha Track Detector; ATD)

Крім того, в стандарті AARST MS-QA-2019 викладена інформація про процедури, призначені для включення до плану забезпечення якості вимірювань радону, що передбачає періодичні перевірки якості.

Потенційним користувачам документа слід врахувати, що цей стандарт заснований на ISO 11665 «Вимірювання радіоактивності в навколишньому середовищі – Повітря: Радон-222», орієнтований на вимірювання радону в повітрі, та ASTM D3648-14 «Стандартні методи вимірювання радіоактивності».