Чому метрологічні центри не можуть проводити повірку ЗВТ, які застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології

Калібрування ЗВТ коштує дорожче повірки, однак, уже неодноразово обговорені проблеми калібрування в Україні призведуть до можливості порушення єдності вимірювань

Метрологічні центри не проводять повірок ЗВТ, що застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології, оскільки вони з якихось причин не можуть звикнути до нового визначення терміна «повірка».
На відміну від чинного до 2016 року значення терміна «повірка», який стосувався виключно ЗВТ, що використовувалися у законодавчо регульованій сфері, сучасне визначення терміна «повірка» (згідно з міжнародною практикою) не пов’язане зі сферою застосування ЗВТ.

У Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» наведене таке визначення: «Повірка засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам».

Вилучення із Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» п. 7 статті 17 («…повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах») не може бути підставою для відмови від проведення повірки таких ЗВТ метрологічними центрами. Закони України захищають інтереси держави, тому наявні в Законі вимоги обов’язкові до виконання, а те, що не передбачено Законом, ним водночас і не заборонене.

Зрозуміло, що калібрування ЗВТ коштує дорожче повірки, однак, вже неодноразово обговорені проблеми калібрування в Україні призведуть до можливості порушення єдності вимірювань.

Про необхідність та доцільність проведення саме повірки ЗВТ свідчать і міжнародні документи, в яких застосовується окремо терміни «верифікація для служб законодавчої метрології» та «верифікація для власних потреб підприємства» (наприклад, ДСТУ OIML D23), а в якості основного ризику визначені перевищення межі максимально допустимої похибки ЗВТ під час застосування (ДСТУ OIML D10).

В ISO/IEC 17025:2017 передбачена можливість під час калібрування встановлювати відповідність ЗВТ до його технічної специфікації, а це означає відповідність діапазону вимірювань та максимально допустимої похибки,
до того ж, передбачена можливість застосування калібрувального тавра. При цьому невизначеність можна не встановлювати, а тільки контролювати
її складові (фактори впливу). Отже, чим це відрізняється від звичної для нас повірки?

Коментак експерта

Відтак, відмова метрологічних центрів від проведення повірки ЗВТ, що застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології, не відповідає міжнародній практиці та суттєво шкодить як метрологічним центрам, так і підприємствам та організаціям,
що користувалися їхніми послугами.