Міжповірочний інтервал пристроїв перетворення об’єму газу

На практиці між постачальником та споживачем виникають суперечки щодо міжповірочного інтервалу ЗР ЗВТ, складених із різних за функцією компонентів.

За роки впровадження нової редакції Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» підприємства, які виготовляють та використовують засоби вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), звикли до поняття «законодавчо регулюванні ЗВТ» (далі – ЗР ЗВТ).

Однак, не зважаючи на те, що для 80 категорій міжповірочні інтервали встановлені наказом Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 № 1747,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.11.2016 р. за № 1417/29547, на практиці між постачальником та споживачем виникають суперечки щодо міжповірочного інтервалу ЗР ЗВТ, складених із різних за функцією компонентів.

Користувачі типів засобів вимірювальної техніки з загальними назвами «Комплекси вимірювальні ОЕ-22iz» (далі – Вимірювальні комплекси) і «Обчислювачі об’ємної витрати і об’єму газу ОЕ-22» (далі – Обчислювачі), посилаючись на приписи окремих представників оператора газорозподільної системи та оператора газотранспортної системи (далі – Оператор), часто звертаються на адресу підприємства «Ізодром» стосовно міжповірочного інтервалу ЗВТ, що перебувають експлуатації.

Терміни «Оператор газорозподільної системи» та «Оператор газотранспортної системи» вживається у значенні наведеному в статті 1 Закону України «Про ринок природного газу».

 Представники Оператора наполягають, аби міжповірочний інтервал засобів вимірювання тиску й температури газу не перевищував одного року. Ці засоби вимірювання забезпечують перетворення об’єму газу до стандартних умов під час розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником) кількості газу в сфері за 7-м видом діяльності, визначеному в статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Однак згідно з ДСТУ EN 12405-1:2014 «Коректори до лічильників газу електронні. Частина 1. Корекція об’єму (EN 12405-1:2005+A2:2010, IDT)» конструкція Вимірювальних комплексів відповідає вимогам до коректорів типу 1 (єдиний прилад) (gas volume conversion device type 1 (complete system)), конструкція Обчислювачів – до коректорів типу 2 (складений прилад) (gas volume conversion device type 2 (separate component)).

При цьому пристрої перетворення об’єму з конструктивом – коректори типу 1–2 складаються з декількох компонентів (таблиця 1).

Складники пристроїв перетворення об’єму з конструктивом – коректори типів 1–2
Таблиця 1. Складники пристроїв перетворення об’єму з конструктивом – коректори типів 1–2

Згідно з Наказом Мінекономрозвитку України «Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації» від 21.12.2015 р. № 1719, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2016 р. за № 51/28181, повірку пристрою перетворення об’єму газу проводять:

а) вимірювальні комплекси з кодом ЗВТ 03006 і 03007 (комплектна повірка) – згідно з МПУ 290/03-2013;

б) коректор типу 2 (покомпонентна повірка) відповідно до певних методик:

  • обчислювачі з кодом ЗВТ 03050 – згідно з МПУ 039/03-2003;
  • перетворювачі тиску з кодом ЗВТ 04064 – згідно з МПУ 005/04-2015.

Користувач коректора типу 2 (заявник) на періодичну повірку повинен подавати Обчислювач разом із сумісними перетворювачем(-ми) тиску та термоперетворювачем(-ми) опору, при цьому в письмовому зверненні до організації виконавця повірочних робіт заявник зазначає, що засоби вимірювальної техніки, що надаються на повірку, є компонентами пристрою перетворення об’єму.

Коментар експерта

Вимірювальні комплекси та обчислювачі повинні подаватися на повірку як ЗР ЗВТ в установленій комплектації. Тому міжповірочний інтервал цих ЗВТ розповсюджується на всі їхні складові частини, що подаються на повірку, і становить  два роки.

Вимоги щодо встановлення інших міжповірочних інтервалів для складових частин вимірювальних комплексів та обчислювачів об’єму газу є необґрунтованими.