Налагодження, регулювання і ремонт ЗВТ підприємства: рекомендовані правила та супровідна документація

Засоби вимірювальної техніки можуть бути введені в експлуатацію, якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту № 163, затвердженого постановою КМУ від 24 лютого 2016 року.

До роботи із ЗВТ допускається персонал, атестований на право проведення робіт на даному устаткуванні і ЗВТ. Кожне робоче місце повинне бути забезпечене актуалізованими інструкціями з використання та обслуговування устаткування та ЗВТ.

Для вирішення проблеми якості продукції дедалі більшого значення набуває
метрологічне забезпечення підприємства, що є комплексом організаційно- технічних і економічних заходів.

Основні види діяльності з організації процесу метрологічного забезпечення підрозділів підприємства:

 • постановка на облік ЗВТ, що надійшли на підприємство
 • повірка ЗВТ
 • ремонт і калібрування ЗВТ

Постановка на облік засобів вимірювальної техніки, що надійшли на підприємство

Устаткування та ЗВТ надходять на підприємство безпосередньо від організацій, що забезпечують їхнє транспортування до кінцевої точки експлуатації.

Постановку устаткування та ЗВТ на первинний облік здійснюють співробітники матеріального-технічного відділу або відділу, що виконує їхні функції. Внутрішнім наказом по підприємству призначають відповідального за експлуатацію цього ЗВТ або устаткування.
Відповідальність за постановку ЗВТ на метрологічний облік і ведення Журналу обліку ЗВТ(додаток 1), що застосовується в підрозділах, несуть начальник метрологічної служби підприємства або особа, що виконує його функції. Кожна одиниця устаткування або ЗВТ повинна бути ідентифікована, маркована бирками і зареєстрована в цьому Журналі.

До введення в експлуатацію устаткування або ЗВТ перевіряються на функціональність за відповідною процедурою (додаток 2).

Засоби вимірювальної техніки можуть бути введені в експлуатацію, якщо вони відповідають вимогам Технічного регламенту № 163, затвердженого постановою КМУ від 24 лютого 2016 року.

До роботи з ЗВТ допускається персонал, атестований на право проведення робіт на даному устаткуванні і ЗВТ. Кожне робоче місце повинне бути забезпечене актуалізованими інструкціями з використання та обслуговування устаткування та ЗВТ.

Повірка засобів вимірювальної техніки

Згідно зі статтею 17 Закону про метрологію та метрологічну діяльність повірка (схема 2) засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, можуть підлягати періодичній, а також  позачерговій, експертній та інспекційній повірці.

Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

Заборонено

Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, визначеними цією частиною, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється.

Ремонт і калібрування ЗВТ

Обслуговування устаткування і ЗВТ проводиться відповідно до визначеної процедури (додаток 3).

Технічне обслуговування устатковання організовується за планово-попереджувальним принципом і проводиться спеціалістами підприємства.

Контрольний огляд (схема 3) проводиться щоденно при використанні устаткування перед початком роботи. Якщо устаткування або ЗВТ не використовується, то контрольний огляд проводиться не рідше одного разу на квартал.

За контрольного огляду проводиться:

 • зовнішній огляд для перевірки відсутності механічних пошкоджень, цілості шкал, захисного скла, закріплювальних тавр, надійності кріплення органів управління, відсутності люфтів, цілості ізоляційних покриттів, справності з’єднувальних дротів і кабелів живлення
 • прибирання пилу і вологи із зовнішніх поверхонь
 • перевірка легкості переміщення ручок налаштування
 • перевірка чіткості фіксації перемикачів
 • перевірка функціонування згідно з інструкцією з експлуатації
 • усунення виявлених недоліків

Технічне обслуговування №№ 1–2 (таблиця 1) проводиться в терміни відповідно до інструкцій з експлуатації, графіком ППР (додаток 4). 

Обсяги технічного обслуговування
Таблиця. Обсяги технічного обслуговування

Результати проведення технічного обслуговування заносяться до формулярів (паспортів) на устаткування із зазначенням дати проведення і підписуються особою, яка проводила технічне обслуговування

Коли ремонт устаткування та ЗВТ силами підприємства неможливий, звертаються до підприємств, що займаються ремонтом таких устаткування та ЗВТ.

Наразі затвердженої інструкції на рівні нормативного акта не існує, проте, на практиці рекомендовано користуватися правилами, наведеними у схемі 4.

 рекомендовано користуватися правилами ЗВТ

 При видачі ЗВТ замовникам після ремонту організації, що
здійснюють ремонт ЗВТ, повинні встановлювати строк не менше одного
року, протягом якого вони беруть на себе зобов'язання забезпечити
належну роботу ЗВТ.

 Запис про гарантійний строк експлуатації  ЗВТ уноситься до
експлуатаційної документації, або надається в установленому порядку
гарантійний лист, підписаний керівником.

Умови і правила проведення ремонту ЗВТ для власних потреб установлюються виконавцем робіт і затверджуються їхнім керівником.

Калібрування

Згідно зі статтею 27 Закону України про метрологію та метрологічну діяльність калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки (схема 5), які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.

Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться:

 • науковими метрологічними центрами
 • метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, акредитованими національним органом України з акредитації
 • метрологічними центрами, калібрувальними лабораторіями, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання.

Калібрування засобів вимірювальної техніки та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих із відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології.

На підприємствах відповідальна особа розробляє програму калібрування (додаток 5), до якої заносяться всі ЗВТ та устаткування, що підлягають калібровці.

Зразок журналу обліку засобів вимірювальної техніки
Додаток 1. Зразок журналу обліку засобів вимірювальної техніки
Зразок оформлення документації з процедури введення обладнання в експлуатацію
Додаток 2. Зразок оформлення документації з процедури введення обладнання в експлуатацію
Додаток 2. Продовження
Додаток 2. Продовження
Додаток 2. Продовження
Додаток 2. Продовження
Додаток 2. Продовження
Додаток 2. Закінчення
Додаток 2. Закінчення
Додаток 3. Зразок оформлення документації з процедури введення обладнання в експлуатацію
Додаток 3. Продовження
Додаток 3. Закінчення
Зразок графіка планово-запобіжного ремонту обладнання
Додаток 4. Зразок графіка планово-запобіжного ремонту обладнання
Додаток 5. Зразок програми калібрування
Додаток 5. Зразок програми калібрування