Проблемні питання підтвердження технічної компетентності вимірювальних підрозділів

Зміни, внесені до Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (надалі – Закон), жодним чином не впливають на положення статті 7, яка регламентує вимоги до вимірювань.

Як і раніше, згідно з частиною 4 статті 7 Закону повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб-підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом.

Наразі на законодавчому рівні право відповідних державних органів уповноважувати на проведення вимірювань регламентовані тільки у декількох сферах (схема 1).

Сфери, в яких державні органи мають право уповноважувати на проведення вимірювань:

  • обігу дорогоцінних металів
  • досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
  • охорони навколишнього природного середовища (стосується тільки установ, які належать до галузі управління Державної екологічної інспекції України)

При здійсненні зазначених видів діяльності слід дотримуватися відповідних нормативно-правових актів, які регламентують вимоги до технічної компетентності лабораторій та порядку проведення їхнього уповноваження (атестації).

Підтвердження технічної компетентності лабораторій підприємств, що не провадять зазначених видів діяльності, або провадять, але не належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України, як і раніше, здійснюється виключно на добровільних засадах, через що виникають проблеми на рівні центральних органів виконавчої влади, які не вжили заходів стосовно внесення змін до законів, що регламентують певні види діяльності, проте, питанню врегулювання діяльності вимірювальних підрозділів приділяють особливу увагу.

Повноваження всіх структур, що входять до складу національної метрологічної служби, у т.ч. метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, регламентовані Законом, а також Типовим положенням про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1747, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 79/28209.

Не зважаючи на це, центральні органи виконавчої влади створюють та надають певні права різноманітним структурам, не передбаченим Законом та Типовим положенням, які, у свою чергу, здійснюють процедури так званого «відомчого контролю» за вимірювальними підрозділами, у т.ч. із наданням уповноважень виконувати вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології.

Вважаємо, що такі дії є порушенням законодавства як у сфері метрології, так і у сфері дозвільної діяльності.

Добровільний характер підтвердження технічної компетентності вимірювальних підрозділів надає підстави для здійснення цієї діяльності різним організаціям, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади і не є державними органами.

Обережно – шахраї!

З’явилися та вже давно працюють різноманітні приватні та громадські організації, що, посилаючись на статтю 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», позиціонують себе як органи з добровільної оцінки відповідності і пропонують певний перелік послуг, у т.ч. видачу сертифікатів підтвердження компетентності з вимірювань та, що особливо важливо, сертифікатів підтвердження калібрувальних можливостей. Наявні також сертифікати відповідності до вимог ДСТУ ISO 17025, видані такими органами з добровільної оцінки відповідності.

Коментар експерта

Деякі організації проводять семінари, основними тезами яких є те, що діяльність структур національної метрологічної служби визнається незадовільною, і тільки виконуючи вимоги цих органів з добровільної оцінки відповідності, можна (дослівно) «гарантувати високий рівень точності та визнання достовірності результатів вимірювань», а також «забезпечити юридичну відповідність підтвердження компетентності незалежним органом з сертифікації».

Матеріали зазначених семінарів надають чітке уявлення про повну некомпетентність таких органів з добровільної оцінки відповідності зі сфери, щодо якої вони пропонують певні послуги, а за деяких випадків викликають навіть сміх.

Можна тільки запропонувати підприємствам не пійматися в лабети таких органів з добровільної оцінки відповідності.

Стосовно діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономіки (надалі – метрологічні центри), які мають значний досвід у питаннях підтвердження технічної компетентності лабораторій, слід зазначити, що процедури оцінювання та визнання вимірювальних можливостей, запроваджені у 2016 році, змін не зазнали.

На даний час єдиного загальнодержавного порядку проведення таких робіт не існує, оскільки це не передбачено законодавством галузі метрології. Усі метрологічні центри провадять цей вид діяльності згідно зі стандартами організації України (СОУ), затвердженими в установленому порядку. Відповідну інформацію можна отримати на офіційних сайтах метрологічних центрів.

Визнані у такий спосіб вимірювальні можливості є документальним засвідченням того, що вимірювальні підрозділи мають дієву систему керування вимірюваннями, технічно компетентні та здатні отримувати достовірні результати вимірювань, характеристики похибок або невизначеність яких відомі.

Висновки експерта

Під час прийняття рішення щодо підтвердження технічної компетентності вимірювальних підрозділів на добровільних засадах підприємствам пропонується враховувати два основні аспекти:

  1. Юридичний. Згідно з частиною 3 статті 12 Закону за договорами з юридичними та фізичними особами виконувати інші роботи, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань, не передбачені Законом, можуть тільки наукові метрологічні центри.
  2. Моральний. Якщо бажаєте отримати якісну послугу, слід звертатися виключно до фахівців.