Щодо відмови від здійснення повірки ЗВТ, які застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології

Із листа до редакції:

«Чому метрологічні центри не можуть проводити повірки ЗВТ, що застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології, керуючись можливістю добровільної оцінки відповідності цих ЗВТ до встановлених до них вимог?»

Метрологія поділяється на теоретичну (scientific metrology), законодавчо регульовану (legal metrology) та прикладну (industrial metrology), що взаємопов’язані між собою та забезпечуються відповідними міжнародними організаціями (рисунок 1)[1].

___________________
[1] Ю. Кузьменко, С. Черепков, І. Потоцький, Л. Несвідоміна, Н. Мілковська «Калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та його значення для отримання зіставних та простежуваних результатів вимірювання, їх міжнародного визнання»// МЕТРОЛОГІЯ ТА ПРИЛАДИ 5’2017 – стор. 3 – 12.

Взаємозв’язок різних видів метрології
Рисунок 1. Взаємозв’язок різних видів метрології

На рисунку 1 показано, як співставлені повірка законодавчо регульованих ЗВТ (ця діяльність належить до законодавчо регульованої метрології) та калібрування ЗВТ і еталонів (ця діяльність стосується прикладної метрології). 

Необхідно розрізняти діяльність у законодавчо регульованій метрології, де з метою забезпечення єдності і простежуваності результатів вимірювання здійснюється державне регулювання, і добровільній сфері (прикладній метрології), де таке регулювання не здійснюється.

Виключення поняття «повірка на добровільних засадах» відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання» від 6 червня 2019 року № 2740-VIII дозволило уникнути протиріч у тому, що діяльність, яка апріорі була обов’язковою, регламентованою в національному законодавстві нормативно-правовими актами і стосувалася законодавчо регульованої метрології, могла розглядатись, як добровільна.

Виключення поняття і виду діяльності «повірка на добровільних засадах» дозволяє однозначно визначати об’єкт законодавчого метрологічного контролю.

Повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки  проводять також згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах.

Коментар експерта

Для засобів вимірювальної техніки, що пройшли добровільну оцінку відповідності, таких методик повірки не розроблено.

Засоби вимірювальної техніки, що застосовують поза сферою законодавчо регульованої метрології, калібрують. Коли замовникові необхідно перевірити похибки засобів вимірювальної техніки, ДП «Укрметтестстандарт», наприклад, пропонує Протокол вимірювань за результатами перевірки метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, які не застосовується у сфері законодавчо регульовано метрології.