Яке позначення одиниць вимірювання на товарах є пріоритетним: українською мовою чи у міжнародному форматі?

Із листа до редакції:

У Наказі Мінекономрозвитку № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин» вказано, що першочергово одиниці вимірювання на товарах зазначаються в міжнародному форматі, а вже потім можуть дублюватися (чи взагалі бути відсутні) в українському варіанті (п. 1 правил застосування). Чому так? Адже у всіх інших нормативних документах України обов’язковою/пріоритетною мовою надання інформація є українська?

Пунктом 1 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин передбачено, що на маркуванні продукції, яка надається на ринку України, застосовуються міжнародні позначення одиниць вимірювання. Одночасно на маркуванні можуть бути застосовані українські позначення одиниць вимірювання.

Як бачимо, Правилами все ж таки передбачено можливість застосування українських позначень одиниць вимірювання, але не передбачено випадки їх застосування.

З огляду на те, що Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» встановлює вимоги щодо надання інформації про товари (вироби) тільки для споживачів — фізичних осіб, під час визначення питання про застосування українських позначень одиниць вимірювання слід враховувати, хто буде кінцевим отримувачем такого товару (виробу).

Якщо кінцевим отримувачем товару (виробу) буде фізична особа, то українські позначення одиниць вимірювання мають бути застосовані обов’язково.

У наказі не обов’язково має бути пряма вказівка на застосування тої чи іншої мови, адже існує закон, який і так є обов’язковим для застосування.